Chov dojníc holsteinského plemena živočišná výroba

Pestovanie obilovín a olejnín rastlinná výroba

O nás

Poľnohospodárske družstvo PD vzniklo v roku 1991, odlúčením susedných družstiev (Trnávka, Prievoz, Vrakuňa). Vznik pôvodných družstiev sa datuje do rokov 1948 až 1991.

Súčasné družstvo obhospodáruje pôdu o rozlohe 1600 ha. Na družstve pracuje 40 zamestnancov. Pre elimináciu podnikateľského rizika družstvo zabezpečuje pomerne širokú štruktúru výroby.

V rastlinnej výrobe je zameranie na pestovanie obilnín, olejnín, kukurice a krmovín.

V živočíšnej výrobe sa družstvo orientuje hlavne na výrobu mlieka a na výkrm holsteinského hovädzieho dobytka.

Pridružená výroba je zameraná na dopravnú činnosť a to 20t nákladným autom MAN, kontajnerovým autom LIAZ a fekálny voz CAS TATRA.


Otváracie hodiny - Predajňa

!!! Dovolenka v období od 14.2.2019 do 15.2.2019 !!!

 Pondelok  9:00 - 14:00
 Utorok  6:00 - 14:00
 Streda  6:00 - 14:00
 Štvrtok  6:00 - 14:00
 Piatok  6:00 - 14:00
 Sobota-Nedeľa \ Sviatky  ZATVORENÉ
   
Telefónny kontakt - Predajňa: 02/ 455 218 62