Prenájom priestorov a plôch na parkovanie

Kancelárské priestory: rôzná rozloha
Garáže 1ks: rozloha = 66 - 68m2 zo vstupnými bránami 3 x 3m
Parkovacie plochy: pre nákladné autá (spevnené aj nespevnené plochy)
Priestory \ voľné plochy:     Skladový priestor 800m2