Prenájom priestorov a plôch na parkovanie

Kancelárské priestory: rozloha =  2 x 22m2
Garáže 1ks: rozloha = 66 - 68m2 zo vstupnými bránami 3 x 3m
Parkovacie plochy: pre nákladné autá (spevnené aj nespevnené plochy)
Priestory \ voľné plochy: