Výroba a predaj kŕmnych zmesí

 

Kŕmne zmesi (šrot) vyrábame pre vlastnú spotrebu a pre maloobchod (predajňa). Družstvo vlastní miešaren  kŕmnych zmesí od roku 1997, odvtedy vyrábame kvalitné kŕmne zmesi pre vl. spotrebu a pre širokú verejnosť, maloobchod. Komponenty používame vlastné (pšenica, kukurica) a vitamíny, minerálne latky nám dodáva firma SIGI trade s ktorou máme dlhoročné pozitívne skúsenosti.

 

Kŕmne zmesi a obilniny balíme do 35kg egalizovaných vriec, ktoré sú zašité. Doba použiteľnosti 3 mesiace.

Okrem kŕmnych zmesí predávame aj obilniny z vlastnej úrody, niektoré celoročne iné sezónne (kukurica ,pšenica ,jačmeň ,ovos ,raž, sójový šrot, repka ,slnečnica).

 

Máme široký výber kompletných kŕmnych zmesí a obilnín:

 • HD-02   (kŕmna zmes pre hovädzí dobytok - teľatá)
 • HD-11  (kŕmna zmes pre hovädzí dobytok – kravy)
 • HYD-01 (kŕmna zmes pre hydinu- štartér)
 • HYD-02 (kŕmna zmes pre hydinu - rastová)
 • HYD-03 ((kŕmna zmes pre hydinu - dokrmovanie)
 • HYD-04 (kŕmna zmes pre hydinu - (na odchov kurčiat od 7-10týždnov)
 • HYD-10 (kŕmna zmes pre hydinu- ( pre úžitkové nosnice)
 • OŠ- 03 (kŕmna zmes pre ošípané – (vo výkrme do 35kgžh)
 • OŠ – 06 (kŕmna zmes pre ošípané – ( vo výkrme od 35kg do 120kgžh)
 • Kukuričný šrot
 • Granule pre zajacov
 • Krmné obilie: pšenica, jačmeň, ovos, kukurica, sója