Živočíšna výroba

Polnohospodárské družstvo Podunajské Biskupice (úsek živočišnej výroby) je od roku 1997 registrované v plemennej knihe holsteinského dobytka , čiže je uznaným členom pod číslom 8597.

Plemeno holsteinsko frízske, čierna varieta pre polnohospodárské družstvo produkuje ročne 1.325.000 litrov mlieka a 25t hovädzieho mäsa vo vysokej kvalite. 
Surové kravské mlieko si môže zákazník kúpit na vrátnici v PD v Podunajských Biskupiciach .Mlieko je vysoko tučné, nijakým spôsobom neupravené, iba chladené na 4 °C.