Technické služby

Technické služby ako integrovaný celok Poľnohospodárskeho družstva, sú služby ktoré zabezpečujú opravárenskú činnosť a využitie výkonnej techniky pre poľnú výrobu, živočíšnu výrobu, ale aj pre externých odberateľov.

 

Technické služby sú rozdelené na jednotlivé útvary:

 • centrálna dielna - vykonávajú opravy nákladných vozidiel a poľnohospodárskych strojov
 • doprava
  •  nákladná
  •  ťažké mechanizmy
  •  poľnohospodárska mechanizácia

Strediská mechanizácie poskytujú nasledovné služby:

 • Zberové práce krmovín
 • Zberové práce v žatve (kombajn Lexion 560)
 • Sejba husto siatych plodín
 • Traktorové práce
 • Chemické ošetrenie

Stredisko dopravy poskytuje nasledovné služby:

 • nákladná doprava
  • odvoz sypkých materiálov (obilie, štrky, piesok ,zemina a pod.)20t.
  • preprava kontajnerom, odvoz stavebnej sute v kontajneroch
  • preprava s nákladným autom Man 5t s čelom.